Relação diretoria ACEMA 2018

* Dica ( puxe para a esquerda no celular para ver mais detalhes )
 • PRESIDENTE 
  Afonso Akioshi Shiozaki 

 • CONSELHO CONSULTIVO 
  Tadayoshi Akimoto 
  Takaji Suzuki 
  Kenji Ueta 
  Jorge Ueda Kubota
  Shudo Yasunaga
  Luiz Hiloshi Nishimori
  Mitsuo Katsuyama
  Mario Massao Hossokawa
  João Noma
  Katsutoshi Osato
  Massayoshi Siraichi
  Kioshi Yano
  Eduardo Temiziro Suzuki
  Miguel Iwamoto

 • VICE - PRESIDENTE
  Denzo Komagome 
  Celso Seitiro Otake 
  Armando Emori 
  Milton Toshio Kameoka 
  Aquira Azuma 
  Mario Toshio Yatsugafu 
  Yukio Oscar Yanaga 
  Nelson Yoshio Uesu 
  Armando Yoiti Eda 
  Rumio Misuta 

 • CONSELHO FISCAL
  Hirozi Masaki 
  Nelson Yochiaki Takahashi 
  Reinaldo Katsuo Arita 
  Minoru Takahashi 
  Lúcio Minoru Hiratomi 
  Vicente Yukiaki Yabiku 

 • SECRETARIA
  Ricardo Takehiko Arita 
  Fernando Massaru Yano 
  Tetsuro Nonose 

 • TESOURARIA
  Tetsuro Nonose 
  Ricardo Haruho Akamine 
  Cássio Hiratomi 
  Ricardo Takehiko Arita
  Edna R.Matsune Bitencourt

 • SECRETARIA EXECUTIVA
  Tuguio Soda 
  Luiz Ueda

 • DEPARTAMENTO DE ATLETISMO
  Tetsuro Nonose 

 • DEPARTAMENTO DE BASEBALL 
  Silvio Yukio Domen
  Sergio Seiti Takahashi
  Haruo Kanawa 
  Juarez Tiburtino da Silva 
  Dirceu Sato 

 • DEPARTAMENTO DE SAUNA/PISCINA
  Rubens Antonio dos Reis 
  Jorge Kusakariba 
  Michael Minoru Hissamura 
  Vitório Rizzieri 
  Wilson Sesmilo 

 • DEPARTAMENTO SOCIAL 

 • DEPARTAMENTO DE TÊNIS DE MESA
  Atílio Akio Hashimoto 
  Jane Paula N.Nakamura Miura 
  Dalton Matsumura 
  Osvaldo Michio Matsumura

 • EVENTOS E PROMOÇÕES
  Sérgio Takao Sato 
  Antonio Manabu Takahashi 

 • IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

 • ASSISTÊNCIA À SAÚDE
  Dr.Wilson Keniti Ota
  Dra.Patricia Sayuri Inumaru
  Dr.Edney Norio Otsuki
  Dr.Ederval Key Hayashi

 • CONSELHO DELIBERATIVO
  Tetsuo Noda 
  Moriso Maruiti
  Wilson Tomio Yabiku 
  Jorge Tanaka 
  Hissakazu Masaki 
  Roberto Sunao Otani 
  Mário Masashi Nakashima 
  Ricardo Koji Tomita 
  Kosuke Miyamoto 
  Sadaiti Orita 
  Paulo Chigueshi Miura 
  Adusa Nagao 
  Jorge Ogassawara 
  Luiz Yoshiyuki Higaki 
  Rinko Guinoza 
  Valdemar Eiji Gondo 
  Rumio Mizuta 
  Massayuki Sérgio Saito 
  Cesar Luiz Nunes 
  Atumi Matuzawa 
  Fernando Yataro Suzuki 
  Godart Hiromi Yoshimoto 
  Wilson Keniti Ota 
 • DEPARTAMENTO DE SOFTBALL

  Cláudio Shigueo Shiraishi 


 • DEPARTAMENTO DE CANTO
  Newton Akito Yamamoto
  Shuitu Toyokawa
  Wilson Keniti Ota
  Marilda Hissae N.Ikeda
  Junko Mori Kameoka
  Emilian Shiguemi N.Tamashiro

 • DEPARTAMENTO DE MINYÔ
  Emilia Emiko O.Guinoza
  Kumiko Nagatani Sato
  Toshikazu Sato
  Tetsuo Aoshima
  Seimi Sawada

 • DEPARTAMENTO CULTURAL/ TAIKÔ 
  Claudio Ichiba
  José Luis Yamashita
  Salete Maria D. Yamashita
  Roberto Massahiro Yoshizawa
  Denise Teruko Kay
  Mauricio Tanaka
  Simone Saeko K.Tanaka
  Liliam Miki I.Gombata
  Celia Cristina Ota

 • DEPARTAMENTO FUJIN-BU
  Hitomi Nakanishi Horita
  Margarida Soda
  Julia Tomoko K.Hashimoto


 • DEPARTAMENTO DE GATEBALL
  Takeshi Saguti
  Toshio Hattori
  Eiko Tomita Makishi
  Fumiko Igarashi

 • DEPARTAMENTO DE IKEBANA E CHÁ
  Michie Nagabe Matsuda
  Shizuko Yamamoto


 • DEPARTAMENTO DE JOVENS

 • DEPARTAMENTO DE FUTEBOL
  Marcio Cezar Bitencourt 
  Hugo Shigueru Minamizaki 
  Norberto Aparecido de Oliveira 
  Sonia Satiko Kubota Iquematsu 
  Ericson S.de Oliveira 
  Fabiano Teruhiro Massago 
  Robinson Gervásio
  Waldemir Mitsutaka Matsumoto
  Maysa Akemi Eto Minamizaki

 • DEPARTAMENTO DE SHOGUI
  Yassuhiro Ohara 

 • DEPARTAMENTO DE TÊNIS DE CAMPO 
  Fabio Yano
  Nilo Choji Kague 
  Wilson Yassuo Uchimura 
  Marcos Akira Mitsunaga 
  Claudio Massami Koga

 • CERIMONIAL
  Armando Emori 
  Solange Yasuko Katayama
  Joshua Yoshiaki Katayama 

 • ASSUNTO JURÍDICOS
  Cleber Tadeu Yamada 
  Flávio Hideyuki Inumaru 

 • MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
  Yukio Oscar Yanaga 

 • DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

  Mario Toshio Yatsugafu
  Toshie Takeda Endo

 • DEPARTAMENTO DE YOSAKOI SORAN

  Orlando Wakida
  Mary Yoshida Wakida
  Flavio Tadashi Tamura
  Jane Matiko Hirata Ashihara
  Humberto Kanao Nabera
  Helcio Hiroaki Takahashi
  Maria Crstina Okamoto Kubota
Relação dos Presidentes da Acema.
1947 - Jinroku Kubota
1948 - Jinroku Kubota
1949 - Yoshio Hayashi
1950 - Yoshio Hayashi
1951 - Massaiti Hiromori
1952 - Tokube Assada
1953 - Kiyozo Andó
1954 - Shigueo Arai
1955 - Yoshinori Kubota
1956 - Kiyozo Andó
1957 - Shigueo Arai
1958 - Munemitsu Matsubara
1959 - Katsuji Nishiyama
1960 - Tokube Assada
1961 - Shiro Kussakawa
1962 - Hatsutaro Suzuki
1963 - Katsuji Nishiyama
1964 - Kazuyuki Ueda
1965 - Seiji Katsuyama
1966 - Katsuzo Fujiwara
1967 - Seiji Katsuyama
1968 - Katsuji Nishiyama
1969 - Katsuzo Fujiwara
1970 - Seiji Katsuyama
1971 - Shigueo Arai
1972 - Katsuji Nishiyama
1973 - Katsuji Nishiyama
1974 - Katsuji Nishiyama
1975 - Megumu Tanaka
1976 - Noboru Okimoto
1977 - Noboru Okimoto
1978 - Tadayoshi Akimoto
1979 - Motoi Yoshimura
1980 - Takaji Suzuki
1981 - Takaji Suzuki
1982 - Kenji Ueta
1983 - Takaji Suzuki
1984 - Takaji Suzuki
1985 - Takaji Suzuki
1986 - Takaji Suzuki
1987 - Takaji Suzuki
1988 - Takaji Suzuki
1989 - Munetaka Matsubara
1990 - Yoshio Shin-Ike
1991 - Jorge Kubota
1992 - Shudo Yasunaga
1993 - Shudo Yasunaga
1994 - Luiz Hiloshi Nishimori
1995 - Paulo T. Uchimura
1996 - Mitsuo Katsuyama
1997 - Mário Hossokawa
1998 - João Noma
1999 - João Noma
2000 - Katsutoshi Osato
2001 - Massayoshi Siraichi
2002 - Kioshi Yano
2003 - Kioshi Yano
2004 - Kioshi Yano
2005 - Kioshi Yano
2006 - Kioshi Yano
2007 - Eduardo Temiziro Suzuki
2008 - Eduardo Temiziro Suzuki
2009 - Eduardo Temiziro Suzuki
2010 - Miguel Iwamoto 
2011 - Miguel Iwamoto
2012 - Afonso Akioshi Shiozaki
2013 - Afonso Akioshi Shiozaki
2014 - Afonso Akioshi Shiozaki
2015 - Afonso Akioshi Shiozaki
2016 - Afonso Akioshi Shiozaki
2017 - Afonso Akioshi Shiozaki